Oppussing og ombygging

Oppussing

Andelseier står selv fritt til å foreta oppussing av sin enhet. Det vil si å sette i bedre stand eller bytte eksisterende konstruksjoner, for eksempel bytting av kjøkken- eller baderomsinnredning, bytting av gulv og listverk, maling av overflater mm.

Se for øvrig Borettslagslovens §5-12 og §5-17 for oversikt over hva som inngår i henholdsvis andelseiers og borettslagets vedlikeholdsplikt.

 

Ombygging

Tiltak som medfører endring av romplan, inkludert lettvegger, er søknadspliktig til styret. Tiltak kan ikke iverksettes uten at skriftlig godkjennelse fra styret foreligger. I mange tilfeller vil ombygging også være søknadspliktig til Plan- og bygningsetaten.

Styret vil på bakgrunn av tidligere erfaringer særlig gjøre oppmerksom på at TEK10 stiller krav til bodareal. Enhver innlemming av slik bod i bruksarealet vil regnes som bruksendring og er dermed søknadspliktig til Plan- og bygningsetaten. Dette gjelder både for de enhetene som har sportsbod tilknyttet egen enhet, men også for innvendig bod (3 kvm) som skal finnes i alle enheter. Dette arealet er i mange enehter innredet som garderobe i tilknytning til et soverom, men er altså definert som bod i samsvar med TEK10.

Styret ønsker ikke å begrense andelseiers tiltak i egen brukshenhet unødig, men vil praktisere godkjenning av tiltak konservativt. Dersom styret finner at søknadspliktige tiltak er iverksatt uten nødvendig godkjenning vil disse bli meldt til Plan- og bygg.

 

Hvordan søke

Skriftlig søknad om tiltak, med beskrivelse av tiltaket, plantegninger og skisser med mål, samt eventuell godkjenning fra Plan- og byggningsetaten, sendes til styret@kampenmek2.no. Styret vil behandle søknad på påfølgende ordinære styremøte. Styret råder derfor andelseier om å søke i god tid, samt forsikre seg om at styret har mottatt tilstrekkelig informasjon til å kunne behandle søknaden. Man må gjerne rådføre seg med styret før man sender søknad til Plan- og byggningsetaten, men dersom styret finner at tiltaket er søknadspliktig vil det ikke bli behandlet før godkjent søknad foreligger.

En godkjennelse fra Plan- og bygg binder ikke styret til å godkjenne tiltaket, styret vil alltid foreta en selvstendig vurdering. Tiltak må ikke under noen omstendighet iverksettes før styret har utstedt sin skriftlige godkjenning.