Om styrets arbeid

Kontakte styret
Styret kan kontaktes ved å sende en mail til styret@kampenmek2.no eller ved å legge en beskjed i postkassen vår (merket med Styret). Vennligst oppgi epost-adresse og/eller telefonnummer slik at vi vet hvordan vi lettest kan komme i kontakt med deg for å gi svar.

Ønsker noen å kontakte styret anonymt er dette mulig ved å legge brev i styrets postkasse.

Saksbehandling
De fleste henvendelser og spørsmål vil normalt besvares så snart som mulig. Saker som må behandles på styremøte vil kunne ta noe tid avhengig av når neste ordinære styremøte er satt.

Saker som tas opp på styremøte
Dersom andelseier ønsker en sak behandlet på styremøte skal denne meldes skriftlig til styret, enten ved å sende en epost eller ved å legge en lapp i styrets postkasse.
Vi har månedlige styremøter.

Informasjon fra styret
Styret informerer gjennom nyhetsbrev, nettside og oppslag på oppslagstavlen i bakgården.