Vaktmester og renhold

Renhold
Vår leverandør av renhold er Oslo bygårdsdrift. Fellesarealene vaskes to ganger per uke i vintersesongen (oktober t.o.m. april), og en gang per uke i sommersesongen (mai t.o.m. september).

Vaktmestertjenester
Vi har inngått kontrakt om vaktmestertjenester med Oslo bygårdsdrift som etter avtale med styret utfører nødvendige oppgaver. Reparasjoner skal kun bestilles av styret, dersom andelseier observerer behov for vedlikehold skal dette meldes til styret som så vurderer tiltak og deretter bestiller vaktmester.

Andelseier står fritt til å benytte borettslagets vaktmester for arbeid i egen andel, dette gjøres for egen kostnad.


Info fra Oslo Bygårdsdrift
Vi har en timespris på 395,- eks mva. Vi kan være behjelpelig med det meste, men det kan forekomme at vi ikke alltid har tid med en gang. Vårt ansvar stopper ved leilighetsdørene. Hvis det er en henvendelse vi ikke har kapasitet til, eller autorisasjon som elektriker o.l. så kan vi være behjelpelig med å anbefale noen.

Vennlig hilsen
Oslo Bygårsdrift AS

Tlf: 02156
SMS: 95159298
Web: oslobygaardsdrift.no
E-post: post@oslobygaardsdrift.no