Om borettslagets leverandører

Renhold
Vår leverandør av renhold er Oslo bygårdsdrift. Fellesarealene vaskes to ganger per uke i vintersesongen (oktober t.o.m. april), og en gang per uke i sommersesongen (mai t.o.m. september).

Vaktmestertjenester
Vi har inngått kontrakt om vaktmestertjenester med Oslo bygårdsdrift som etter avtale med styret utfører nødvendige oppgaver. Reparasjoner skal kun bestilles av styret, dersom andelseier observerer behov for vedlikehold skal dette meldes til styret som så vurderer tiltak og deretter bestiller vaktmester.

Andelseier står fritt til å benytte borettslagets vaktmester for arbeid i egen andel, dette gjøres for egen kostnad.