Informasjon til eiendomsmeglere/kjøpere

Bygning og vedlikehold
Det er ikke kjente feil med bygningen som vil ha påvirkning ved et salg av boligen i Borettslaget KampenMek2.
For vedlikeholdsprosjekter og andre planer viser vi til årsmeldinger som ligger på våre nettsider.

Fellesgjeld og felleskostnader
Avdragene på fellesgjeld vil begynne å løpe fra høsten 2018. Ytterligere økning av felleskostnader er ikke planlagt i 2018.

Kontakt og spørsmål
Styret svarer ikke på telefon eller mail vedrørende denne typen informasjon, det henvises til årsmeldinger og protokoller fra årsmøte under Dokumentarkiv.
Spørsmål om den enkelte andel må den enkelte andelshaver svare for.