Håndtering av avfall

Usikker på hvordan du skal håndtere ditt avfall? Under er det listet opp info / lenker til ulike gjenbruksstasjoner som fint kan benyttes ved behov. Åpningstider finner dere også her.

Avfallshåndtering i borettslaget

I Oslo sorteres matavfall i grønn pose, plastavfall i blå pose og restavfall i egnet pose. Alle tre går i samme dunk. Blå og grønn pose får man i dagligvarebutikkene.
Papp/papir skal i egen dunk. Nærmeste returpunkt for glass og metall er ved parken i Jens Bjelkes gate.
Er nærmeste dunk full, sjekker du neste – slik at ikke dunkene blir stående med åpent lokk.

Vennligst ikke bruk de små søppelkassene ved heisen og postkassene til å kaste søppelposene dine, de er kun tiltenkt smårusk og små mengder søppel. Matavfall er heller ikke noe man kaster i disse kassene.

Det er for øvrig ikke tillatt å sette igjen avfall av noe slag mellom kjøreporten og bakgården vår.

Tøyen mobile minigjenbruksstasjon

Ved Kolstadgata på Tøyen kan du levere avfall fra din private husholdning gratis.

Åpningstider: Hver tirsdag mellom kl. 16.00 – 17.30. Les for mer info:
https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/toyen-mobile-minigjenbruksstasjon/

Kampen nærmiljøstasjon, Sonsgt. 2

På Kampen kan du levere avfallet som ikke skal i poser under kjøkkenbenken. Les mer her:
https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/kampen-minigjenbruksstasjon/

Haraldrud gjenbruksstasjon, Brobekkveien 87

Innbyggere i Oslo kan levere inntil 3 m³ avfall fra sin private husholdning per levering gratis. Leverer du mellom 3-5 m³ må du betale. Mengder over 5 m³ avvises. Les mer her:
https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/haraldrud-gjenbruksstasjon-tidl-brobekk/

Oslo Søppeltaxi – kommer hjem til deg og henter ditt avfall

Dette er et firma som hjelper deg med rydding og kasting av all type søppel.
Les mer her om hvilke tjenester de tilbyr:

https://oslosoppeltaxi.com/

Vi håper alle beboere i Kampenmek 2 borettslag bidrar til å holde områdene våre ryddige og rene.