Garasje

Garasjeanlegget eies og driftes av Fiba Eiendom AS.
Alle henvendelser vedrørende garasjeanlegget gjøres til Cathrine Fiane på epost cf@fiba.no.
Innkjøring til garasjen fra Håkons gate.

Kjøreport i bakgården og garasjeport med styresystem tilhører garasjeanlegget og eies og driftes av Fiba Eiendom AS. Portene er ikke koblet på sameienes nøkkelsystem, og skal ikke brukes til gangtrafikk. Gangporten i bakgården tilhører sameiene, og er ikke en del av garasjens styringssystem.

Fiba Eiendom AS har fast avtale med egen leverandør om service og vedlikehold av styringssystemer og portene. Ved driftsstans av kjøreport og eller garasjeport skal Henry Goral (tlf. 936 09 843) kontaktes, alternativt vaktmester fra Oslo bygårdsdrift (vakttelefon 02156). Eventuelle reparasjoner skal bestilles av Fiba Eiendom AS, hvis andre bestiller dette er dette på deres egen regning.

Anlegget vaskes ved behov normalt 2 ganger pr år. Ved større vannansamling vil dette fjernes. Ved rengjøring må garasjen tømmes for biler, både av hensyn til framkommelighet og for at ikke bilene skal bli dekket av støv som virvles opp. Rengjøring vil varsles i god tid ved oppslag på oppslagstavlen og døren til garasjen.

Garasjen skal ikke brukes til lagring og eier/utleier er ikke ansvarlig for hverken tyveri eller innbrudd i biler.