Felleslån og IN-ordning

Felleslån
Borettslagets har lån i Eika Boligkreditt, dette administreres av OBOS. Borettslagets felleslån har flytende rente. Per juni 2019 er renten 2,45%. Tabellen under viser anslått månedlig terminbeløp (avdrag og renter) basert på hvor høy fellesgjelden var i juni 2019.

Fellesgjeld Terminbeløp Fellesgjeld Terminbeløp
250.000 ca 1.000 1.500.000 ca 6.000
500.000 ca 2.000 1.750.000 ca 7.000
750.000 ca 3.000 2.000.000 ca 8.000
1.000.000 ca 4.000 2.250.000 ca 9.000
1.250.000 ca 5.000 2.500.000 ca 10.000

IN-ordning
Borettslaget har lagt til rette for individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Dette gir andelseier adgang til å innbetale sin del av fellesgjelden. Innbetaling forutsetter at andelseier har inngått en egen avtale med borettslaget.
Ved henvendelse til OBOS Eiendomsforvaltning vil andelseier få informasjon om avtalens betingelser og priser. Innbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall 30. mars og
30. september på borettslagets felleslån. Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned før terminforfall for opprettelse av avtale. Innbetalingen må være kreditert OBOS’ klientkonto senest 10 dager før terminforfall. Dersom fristen ikke overholdes vil nedbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir returnert andelseier.
Minimumsbeløpet for innbetaling er kr 60 000 pr. gang. Andelseieren vil da få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene.

Sikringsfond
Vårt borettslag er medlem i Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond for dekning av manglende innbetalinger av felleskostnader.