Problemer med låsen på noen av strømskapene

Vi har fått meldinger om problemer med låsen på strømskapene i noen av etasjene. Styret vil forsøke å utbedre problemet, eventuelt bytte de aktuelle låsesylindrene. Vi har også fått en del henvendelser vedrørende nøkkel til strømskapene. Dette er standard OLU-nøkkel som kan kjøpes hos alle som filer nøkler. Bestilling av dette behøver ikke gå via … Les mer

Ny Facebook-side for borettslagets beboere

Nye nettsider er på plass og den eksisterende Facebookgruppen vil bli lagt ned i løpet av kort tid. Informasjon fra styret vil primært komme på nettsidene og via nyhetsbrev. Beboere har på eget initativ laget en ny Gruppe for beboere i KampenMek 2 Borettslag, denne vil være en sosial arena for beboere og administreres ikke av styret.

Container vil stå 9. mai til 13. mai

I forbindelse med dugnaden har styret bestilt container og bur for EE-avfall. Disse vil stå fra mandag 9. mai til fredag 13. mai. Beboere kan benytte disse til å kaste privat avfall. Merk at farlig avfall eller EE-avfall ikke må kastes i den store containeren, dette vil medføre at vi får store ekstragebyrer fra containerfirma fordi de må ettersortere avfallet. EE-avfall skal … Les mer

Dugnad 10. mai klokken 18.00

Dato for dugnaden er satt til 10. mai. Vi samles klokken 18.00 og fordeler oppgaver. Styret stiller med grill og pølser. Dersom noen ønsker å bidra med kaffekoking, kaker eller lignende så setter vi stor pris på det. Meld gjerne fra til styret@kampenmek2.no.  

Vedr. generalforsamlingen 18. april

Ordinær generalforsamling ble avholdt mandag 18. april på Tøyen skole. Styreleder Camilla Verdich og styremedlem Elisabeth Riise Aas ble gjenvalgt og vi fikk nye varaer Halvor Bjørn og Anette Jahren. Det ble gjort noen mindre oppdateringer av vedtekter og husordensregler og nye versjoner av disse vil bli lastet opp til dokumentarkviet sammen med innkalling og protokoll fra generalforsamling … Les mer

Trykkfeil i innkalling til Generalforsamlingen

Det har dessverre lurt seg inn en trykkfeil i innkallingen til Generalforsamlingen.  Generalforsamlingen avholdes mandag 18.04.2016 klokken 18.00 på Tøyen skole. Det mangler fortsatt to personer som kan stille som vara og to personer til ny valgkomité. Hvis noen har mulighet til å stille i disse vervene, bes de om å sende en mail til styret@kampenmek2.no.

Postkasseskilt

Styret har endret rutinene for postkasseskilt.  Bestilling av postkasseskilt skal nå gå igjennom styret. Dette for å få samme mal og font på alle postkasseskiltene. Alle skal ha nye skilt, og dette er gratis for beboerene. Styret trenger derfor å vite hva du ønsker at skal stå på ditt postkasseskilt innen 01.05.2016. Send en mail … Les mer

Skillevegger i glass

Styret etterlyser igjen bilder av skillevegger i glass. Alle som har skillevegger i glass må sende inn bilder som dokumentasjon på skilleveggene. Det kreves at du tar bildet av hele veggen, festene og evt. dørstoppere. Hvis du ikke sender inn disse bildene innen 01.05.2016 fraskriver borettslaget seg ansvaret for å rette feil, mangler og skader … Les mer