Arbeider i Sverres gate 10

Styret tok kontakt med styret i Sverres gate 10 etter at stillasene ble montert for å finne ut hva de skal gjøre. De melder tilbake at det er snakk om rehabilitering av fasade, anslått å vare i 12 uker. Det tar nok et par uker før de begynner på delen av bygget som vender ut … Les mer

Nyhetsbrev april 2020

Dette nyhetsbrevet tar for seg fem temaer; digital generalforsamling, Vibbo, dugnad, rentesats og smittevern.

Les hele nyhetsbrevet her. Har du ikke mottatt det, kan du melde deg på i menyen til høyre.

Les mer

Endret rente på fellesgjeld

Med virkning fra 8. april er rentesatsen for fellesgjelden vår satt ned til 1,98%. Dette er en reduksjon fra 2,65% som var nivået renten vår lå på ved utgangen av 2019. Se ellers Om Borettslaget -> Felleslån og IN-ordning for mer info om borettslagets fellesgjeld.

Korona og smittevern

Vi har nå daglig desinfisering av kontaktflater for å forebygge smitte. Styret oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på og følge myndighetenes råd for å begrense smitte.

Ingen oppbevaring i fellesarealer

Styret minner om at fellesarealene ikke skal benyttes til oppbevaring. Dette gjelder trappeløp, innvendige ganger og svalganger. Årsaken til dette er at rømningsveiene skal være frie, og det skal være lett for helsepersonell å komme til bl.a. med båre.

Les mer

Fiba: Arbeid i garasjen

Fiba melder at mandag 30. mars kl 07:30 vil det bli foretatt slamsuging av kum i garasjen. Vi ber som leier garasjeplass merke seg dette, da inn-/utkjøring i garasjen vil bli hindret i ca 30 minutter mens dette arbeidet pågår.

Les mer

Generalforsamling utsatt

Styret har valgt å utsette generalforsamlingen på ubestemt tid som følge av tiltakene for å begrense koronasmitte, og fordi vi er usikre på om vi vil få gjennomført møtet på en trygg måte slik omstendighetene er nå. Vi vurderer å gjennomføre en digital generalforsamling, men må vente på at OBOS får lagt til rette for … Les mer

Renhold

Vi har bedt om renhold en ekstra dag med desinfisering per uke, så alle kontaktflater vil fra og med nå og i alle fall ut april bli desinfisert tre dager i uka.Styret oppfordrer alle til god flittig håndvask og/eller bruk av antibak. Husk også å desinfisere kontaktflater i leiligheten, inkludert det utvendige dørhåndtaket på inngangsdøra … Les mer

Innkalling og saksdokumenter

Innkalling og saksdokumenter til generalforsamlingen 30. mars er nå sendt ut digitalt til de som har samtykket til det, og per brev til øvrige andelseiere. De er også lagt ut i dokumentarkivet vårt, det gjelder regnskapsåret 2019.
Vi tar forbehold om at generalforsamlingen må utsettes som følge av råd fra helsemyndigheter, men holder på 30. mars kl 18 på Tøyen Grønne Kjøkken enn så lenge.

Les mer