Vedtak fra generalforsamlingen

Mens vi venter på at protokoll blir tilgjengelig i Vibbo og deretter på nettsiden vår, oppsummerer vi her kort hvordan vedtakene fra generalforsamlingen. Det var for øvrig 34 av 75 stemmeberettigede som deltok, som utgjør 45% deltakelse. Vår høyeste deltakelse til nå har vært 35 stemmeberettigede, så årets digitale generalforsamling er dermed den med nest høyest deltakelse siden 2008.

Styret kommer til å vurdere sterke og svake sider ved digitale årsmøter, som vi tar med oss til planlegging av neste generalforsamling. Vi ser blant annet at årets møteløsning ikke er optimal i saker hvor det er mer enn ett forslag å stemme over, som for eksempel i saken om plattinger. Denne saken burde dermed vært lagt frem på en annen måte. Styret tar også med seg innspillene knyttet til saksgrunnlag til neste gang, dersom det er aktuelt med digital generalforsamling.

Les merVedtak fra generalforsamlingen

Håkons gate 14-16

Det er varslet om planer for Håkons gate 14-16, altså tomten som per i dag er parkeringsplass. I dag har styret fått tilsendt info om prosjektets Facebook-gruppe hvor man kan følge prosjektet og komme med innspill: http://facebook.com/groups/haakonsgate14og16

Avdragsfrihet på fellesgjeld?

Koronatiltakene har dessverre medført at flere opplever endring i inntektene sine. Styret har fått spørsmål om det er mulig å få avdragsfrihet på fellesgjelden, og har avklart dette med vår utlåner OBOS-Banken. Siden fellesgjelden vår er et IN-lån, kan ikke nedbetalingsplanen for dette lånet endres. Dermed er det ikke mulig å avtale avdragsfrihet på den enkelte leilighets del av fellesgjelden.

Les merAvdragsfrihet på fellesgjeld?