Byggforsikring

Borettslaget har byggforsikring gjennom Gjensidige Forsikring.

Forsikringen dekker:

  • Plutselig og uforutsett skade
  • Naturskade

Dette innebærer skader som oppstår på fellesarealer eller andelsleiligheter.

Forsikringen dekker ikke (listen er ikke uttømmende):

  • skade på eget innbo
  • innbo oppbevart i boder uavhengig av skadeårsak
  • skade som oppstår som følge av slit og elde
  • skade som skyldes kondens, søl, sopp, råte, virus og andre mikroorganismer, kjæledyr, innsekter mm.
  • Vannskade på utett våtrom. Med våtrom menes bygningskomponenter som befinner seg innenfor våtrommets bjelkelag og stenderverk.

Melde skade

Henvendelser til forsikringsselskapet skal gå via mail til styret (styret@kampenmek2.no). Oppgi din kontaktinfo, leilighetsnummeret det gjelder, beskriv skaden i korte trekk og legg ved bilder. Styret vil henvise saken videre til forsikringsselskapet.

For skader som er oppstått inne i boenheten vil andelseier belastes egenandelen, for tiden på kroner 10.000,-. Det samme gjelder skade på fellesarealene som kan lastes andelseier.