Bruk av bakgård og andre fellesarealer

Regler for bruk av bakgården

Mer utfyllende regler vedtas på neste generalforsamling. Har du innspill eller forslag til reglene, send dem til styret@kampenmek2.no

Generelt

  • Man skal rydde opp etter seg, og bidra til å holde bakgården pen og ryddig.
  • Man skal vise hensyn til andre beboere.

Sykler og andre fremkomstmidler

  • Sykler og andre fremkomstmidler skal kun parkeres under taket ved sykkelparkeringen.
  • Sykler og andre fremkomstmidler skal trilles gjennom portrommet. Alle motoriserte fremkomstmidler skal trilles både gjennom portrommet og i bakgården. Rullestoler og tilsvarende hjelpemidler er unntatt fra denne regelen.

Grilling

  • Man må utvise varsomhet og tenke på brannsikkerhet ved bruk av grill.

Hund i bakgården

  • Lufting av hund i bakgården er ikke tillatt, og hunder får ikke gjøre sitt fornødne i bakgården.
  • Gjennomgang med hund i bakgården er tillatt.

Bruk av vann i bakgården

  • Vasking av sykler, barnevogner mm henvises til plassen til venstre for kjøreporten, der det er avløpsrist. Styret tillater bruk av vannkranen ved teknisk rom, men beboer må selv skaffe krannøkkel. Påse at kranen stenges skikkelig etter bruk slik at det ikke drypper. I vinterhalvåret vil kranen stenges.
  • Vask av bil i bakgården tillates ikke.

Heis

Vi har bare en heis i bygget, og den er vi veldig redd for. Stans på heisen er veldig belastende for barnefamilier og beboere med bevegelsesutfordringer. Reparasjoner på heisen kan også bli veldig kostbare og ta lang tid da det er lang bestillingstid på mange av delene. Vær derfor forsiktig med heisen, særlig når dere frakter større gjenstander.