Bruk av bakgård og andre fellesarealer

Lufting av hund
Det er ikke tillatt å lufte hund i bakgården.

Heis
Vi har bare en heis i bygget, og den er vi veldig redd for. Stans på heisen er veldig belastende for barnefamilier og beboere med bevegelsesutfordringer. Reparasjoner på heisen kan også bli veldig kostbare og ta lang tid da det er lang bestillingstid på mange av delene. Vær derfor forsiktig med heisen, særlig når dere frakter større gjenstander.

Bruk av vann i bakgården
Vasking av sykler, barnevogner mm henvises til plassen til venstre for kjøreporten, der det er avløpsrist. Styret tillater bruk av vannkranen ved teknisk rom, men beboer må selv skaffe krannøkkel. Påse at kranen stenges skikkelig etter bruk slik at det ikke drypper. I vinterhalvåret vil kranen stenges.

Vask av bil i bakgården tillates ikke.