Fellesgjeld og avdrag

Den avdragsfrie perioden for fellesgjelden er nå avsluttet, og fra oktober 2018 skal det dermed betales avdrag i tillegg til renter. Per 15. september var for øvrig renten for felleslånet 2,10%. Les mer om dette under Om borettslaget > Felleslån og IN-ordning.