Årsmøte i borettslaget 25. april 2018

Årsmøte for borettslaget avholdes onsdag 25. april 2018. I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes. Forslag som andelshaveren ønsker behandlet av årsmøte må være styret i hende senest 15. april 2018. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet … Les mer

Dugnad mandag 15. mai klokken 17.00

Årets dugnad vil bli gjennomført mandag 15. mai fra klokken 17.00. Oppmøte vil være i bakgården. Vi avslutter dugnaden med grilling om været tillater det. Det vil stå container tilgjengelig fra mandag 15. mai og noen dager utover. Husk at elektronikk og annet spesialavfall ikke skal i container. Småelektronikk kan legges i eget bur ved siden av … Les mer

Malerarbeider i uke 12-14

Fellesarealene skal males, dette vil bli gjennomført i uke 12-14 med oppstart mandag 20. mars. Arbeidene vil bli gjennomført av City Dekorasjon AS. Det skal males både i korridorer og trappeoppganger. Vi ber derfor om at alle beboere tar inn dørmatter o.l. fra korridorene i denne perioden.

Varmtvannet er tilbake

Varmtvannsberederne er igjen i drift, men vi ber alle beboere om å være forsiktig med å bruke varmtvann de nærmeste timene slik at vi ikke overbelaster anlegget.

Varmtvann avstengt – ikke forsøk å bruke varmtvann

Det har vært vannlekkasje grunnet en ødelagt ventil på varmtvannsbereder i teknisk rom. Som følge av dette er alt varmtvann avstengt. Rørlegger er tilkalt, men varmtvannet vil være borte en stund. Styret kommer tilbake med informasjon når varmtvannet er tilbake.