Nyhetsbrev juli 2020

Dette nyhetsbrevet før sommerferien tar for seg brannsikkerhet, fasade, terrasser, bredbånd, ventilasjon med mer.

Brannsikkerhet

Styret jobber med å utbedre brannsikkerheten i borettslaget vår. Blant saker vi jobber med nå, er bedre merking og rydding av rømningsveier, montering av branninnstruks ved utgangsdører, slukkeutstyr til oppganger med mer. Vi minner om at det ikke er tillatt å oppbevare brannfarlige stoffer som gass, whitesprit o.l. i bodene. Brennbart materiell er heller ikke lov å oppbevare i garasjen.

Ventilasjon

Styret har hatt befaring av ventilasjonsanlegget med tanke på å få gjennomført service og rens av anlegget. Vi har etter disse befaringene utarbeidet en liten veiledning for hvordan man renser tilluftsventilene sine. Det ble også oppdaget at det er mulig å sørge for litt bedre luftsirkulasjon i leilighetene ved å åpne et luftehull i spjeldet i kjøkkenavtrekket. Se hvordan man kan gjøre dette i den samme veiledningen. Rensing av filter og åpning av luftehullet vil sannsynligvis bidra til at avtrekksviftene fungerer bedre.
Merk at det kun er spjeld som er tillatt tilkoblet avtrekksanlegget, da motoriserte vifter øker brannspredningsfare ved brann på kjøkken og i tillegg ødelegger avtrekket hos alle andre. Har man motorisert avtrekksvifte vil man bli pålagt å bytte denne med en med spjeld.

Fasaden

Etter generalforsamlingen i sameiet, har vi kommet i gang med å avklare hva som kan, bør og må gjøres med fasaden på bygget. Dette arbeidet hjelper OBOS’ prosjektavdeling oss med, og vi hadde senest befaring med OBOS og et par utvalgte entreprenører i dag 1. juli. Mer info om fasaden kommer etter sommeren når vi har noe nytt å melde.

Terrasser

I forbindelse med utbedring av gulvdekke på balkongene har vi tatt stikkprøver for å se på dekket som ligger under terrassene, også dette sammen med OBOS. Konklusjonen her er at det ikke er behov for utbedringer nå, med mindre en membran blir skadet. Det samme gjelder for øvrig taket.

Postkasser, callinganlegg og adgangssystem

Frem til kostnader for fasadeutbedringer er avklart, vil vi avvente eventuell oppgradering av callinganlegget. Eventuell flytting av postkasser vil også bli skjøvet frem i tid til dette er avklart.
Adgangssystemet er modent for en oppgradering da enkelte lesere er blitt litt kranglete både for brukere og driftere, så dette blir tatt i år som planlagt. Dette gjelder spesielt leserne ved heisdøren. 

Bredbånd

Styret ba om innspill knyttet til ny bredbåndspakke med eller uten inkludert tv-pakke. Det var få som ønsket tv-pakke inkludert, så vi har derfor valgt å gå for beste tilbud på bredbånd alene – med mulighet for å bestille tv-pakke i tillegg for de som ønsker det. Mer info om dette kommer når vi har avklart når leverandørbyttet vil skje.

Avfall

De veggmonterte søppelkassene ved heisen blir nå fjernet, da de alt for ofte benyttes til store avfallsmengder. Tidvis virker det som om enkelte tror det er der alt avfall skal kastes. Styret har gått til innkjøp av nye kasser, som er plassert ved postkassene og i garasjen. Disse er ment for mindre mengder avfall. Øvrig avfall kastes i dunkene bortenfor kjøreporten i Håkons gate eller på et passende returpunkt. Er den første dunken full, prøver du neste…Og vi vil gjerne samtidig minne om at det ikke er tillatt å sette igjen avfall/ting på nedsiden av bakgården eller i fellesarealene.

Vibbo

Vi minner og at vi har tatt i bruk en ny tjeneste fra OBOS, som heter Vibbo. På sikt vil dette nyhetsbrevet kun legges ut på Vibbo, så vi ber om at du logger deg inn der og sjekker at kontaktinfoen som er registrert på deg der, er korrekt. Vibboen vår ligger på vibbo.no/kampenmek-2.
 

Styret ønsker alle i borettslaget en god sommer!
Med vennlig hilsen

Brita Lill, Halvor, Mads og Terje
Styret, Kampen Mek 2