Nyhetsbrev juni 2020

Dette første nyhetsbrevet etter generalforsamlingen i mai, tar for seg opprydding på sykkelparkering, container, fasade, terrasser og balkonger, årsmøtesaker, bredbånd/tv-pakke med mer.

Sykkelparkeringen ryddet

Fredag 29. mai fjernet styret sykler mm som fortsatt hadde rosa bånd. Dersom noen glemte å fjerne båndet på sin, kan man ta kontakt med styret@kampenmek2.no så finner vi ut av dette. Vi har fortsatt oppbevart syklene fra forrige opprydding i november. Siste frist for å ta kontakt om savnet sykkel er søndag 7. juni.

Hva skjer så med syklene? Vi har tenkt at www.resykkel.com, som samler inn sykler og setter dem i stand for gjenbruk, får dem mot henting. Enkelte har spurt om det hadde vært mulig å overta en “eierløs” sykkel, så styret vurderer å organisere en mulighet for dette uken etter fristen for å melde sykkel savnet har gått ut, altså en ettermiddag mellom 8. og 15. juni. De som er interessert, bes også ta kontakt med styret@kampenmek2.no.

Container

Vi lovte det skulle komme en container for at man skal kunne rydde litt. Planen nå er at dette også skjer i løpet av uken 8. – 15. juni. Nytt av året er at vi har avtalt med naboene i Sverres gate 1-3 at vi deler på kostnaden, slik at både vi i Kampen Mek 2 og våre naboer i HP Andersen borettslag kan benytte oss av containeren.Styret minner samtidig om at alt som befinner seg utenfor bodene i bodområdene vil bli fjernet uten varsel. Det er ikke anledning til å oppbevare ting utenfor bodene. Les også oppslagene om hva som ikke er tillatt å oppbevare i bodområdene, slik som f.eks. whitesprit, tennveske og ikke minst gassbeholder for grill.

Fasade, terrasser og balkonger

Hvordan vi kan løse utfordringene med den brune murpussen på fasaden, og andre byggrelaterte spørsmål, får vi nå hjelp av OBOS’ prosjektavdeling for å løse. De kommer på førstegangsbefaring torsdag 4. juni. Vi skal samtidig foreta stikkprøver på dekket på terrassene (ikke balkongene) for å avklare om det er behov for en tilsvarende jobb på disse som ble gjort på balkongene i vinter. Det gjenstod for øvrig å fullføre fire balkonger da koronaen kom, berørte eiere får beskjed når det er klart for å avslutte den jobben.

Balkonger, terrasser og fasaden er saker som går under Sameiet Sverres gate 5, som består av borettslaget og Fiba Eiendom som eier garasjen og butikklokalet. Dette er derfor behandlet på sameiets generalforsamling, der det ble vedtatt at vi skulle søke bistand hos OBOS’ prosjektavdeling. Oppdatering om hva vi kan, bør eller må gjøre kommer når vi har fått tilrådninger fra OBOS.

Årsmøtesakene

Styret er i gang med å følge opp vedtakene som ble gjort på generalforsamlingen. Dersom man ønsker å sjekke protokollen, ligger den nå tilgjengelig på Vibbo og i dokumentarkivet på nettsidene våre.

Når det gjelder bodene, vil arbeidet med dem bli trinnvis. De tre berørte eierne vil bli kontaktet av styret etterhvert som arbeidet går fremover. Første trinn er å få bort syklene som står i det som blir styrets, vaktmester og renholds oppbevaringsrom – som skjer i midten av juni.

Postkasser, callinganlegg og adgangssystem er en annen stor sak. Styret har innhentet tilbud, og vurderer dette i disse dager. Vi er også i samtaler med naboene i HP Andersen om å etablere mulighet for callinganlegg også ved gangporten ut i Håkons gate.

Forslag om platting eller blomsterkasser i bakgården falt. Det kan tenkes at denne saken tas opp på nytt ved neste generalforsamling, da det viste seg at saker med to alternative vedtak å stemme om ikke var så lett å håndtere i det digitale møtet. Stemmetallene var 29% for å tillate plattinger, 48,4% for å etablere blomsterkasser i stedet for platting og 22,6% som stemte mot begge forslagene (krav om mer enn 50% for å bli vedtatt).

Oppdaterte vedtekter og husordensrelger er nå tilgjengelige på Vibbo og på nettsidene våre. En oppklaring om hund i bakgården; det er lufting, markering og avføring vi vil til livs. Dersom hunden luftes først, kan den være sammen med deg i bakgården.

En annen sak var bakgårdskomiteen. Dersom du ønsker at det skal bli endringer i bakgården, bør du melde deg til bakgårdskomiteen. Det ligger an til å bli travelt for styret fremover med alle andre pågående prosjekter, så vi er avhengige av innspill fra komiteen. Audun Bergwitz meldte at han kunne tenke seg å fortsette i komiteen, vi ber alle som kan tenke seg å bli med om å kontakte styret@kampenmek2.no. Styret vurderer enkelte mindre tiltak, men skal det bli større endringer trenger vi litt hjelp.

Bredbånd/tv

Bindingstiden hos Altibox er nå utløpt. Vi har derfor innhentet tilbud fra flere aktører, og skal nå vurdere disse. I den anledning ber vi om innspill fra eierne om tv-pakke skal være en del av fellesavtalen, eller om det skal være et frivillig tilvalg. Vennligst logg inn på vibbo.no/kampenmek-2 for å lese mer i saken «Ny fellesavtale. Bredbånd med eller uten tv-pakke?» og legg igjen en kommentar på Vibbo om hva du ønsker.

 

Felles brannvarsling

Styret ønsker å bedre brannsikkerheten i bygget. Vi har innhentet tilbud på felles brannvarslingsanlegg, og vurderer nå om vi kan få installert dette. God merking av rømningsveier inngår også i dette arbeidet.

Desinfisering

I april og mai har vi hatt daglig desinfisering. Som følge av at samfunnet nå er åpnet mer opp, går vi ned til tre dager med desinfisering per uke (fortrinnsvis mandag, onsdag og fredag). Dette er et tiltak styret vurderer fortløpende, og ser vi behov for å gå tilbake til daglig desinfeksjon, gjør vi det.

Hilsen
Brita, Halvor, Mads og Terje
Styret, Kampen Mek 2