Vedtak fra generalforsamlingen

Mens vi venter på at protokoll blir tilgjengelig i Vibbo og deretter på nettsiden vår, oppsummerer vi her kort hvordan vedtakene fra generalforsamlingen. Det var for øvrig 34 av 75 stemmeberettigede som deltok, som utgjør 45% deltakelse. Vår høyeste deltakelse til nå har vært 35 stemmeberettigede, så årets digitale generalforsamling er dermed den med nest høyest deltakelse siden 2008.

Styret kommer til å vurdere sterke og svake sider ved digitale årsmøter, som vi tar med oss til planlegging av neste generalforsamling. Vi ser blant annet at årets møteløsning ikke er optimal i saker hvor det er mer enn ett forslag å stemme over, som for eksempel i saken om plattinger. Denne saken burde dermed vært lagt frem på en annen måte. Styret tar også med seg innspillene knyttet til saksgrunnlag til neste gang, dersom det er aktuelt med digital generalforsamling.

Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling

 • For: 34 stemmer (100%)
 • Mot: O stemmer
 • Blankt: 0 stemmer

Vedtatt (flertallskrav: 50%)

Sak 2: Valg av protokollvitner

 • For: 34 stemmer (100%)
 • Mot: 0 stemmer
 • Blankt: 0 stemmer

Vedtatt (flertallskrav: 50%)

Sak 3: Fastsettelse av honorar

 • For: 31 stemmer (93,9%)
 • Mot: 2 stemmer (6,1 %)
 • Blankt: 0 stemmer

Vedtatt (flertallskrav: 50%)

Sak 4: Årsrapport og årsregnskap

 • For: 30 stemmer (100%)
 • Mot: 0 stemmer
 • Blankt: 2 stemmer *

Vedtatt (flertallskrav: 50%)
* Blanke stemmer regnes ikke med, og er derfor ikke inkludert i utregningen av prosentandel for / mot forslaget

Sak 5: A) Disponering av boder

 • For: 34 stemmer (100%)
 • Mot: 0 stemmer
 • Blankt: 0 stemmer

Vedtatt (flertallskrav: 50%)

Sak 6: B) Vedtekstendring: 4-1 Boretten

 • For: 34 stemmer (100%)
 • Mot: 0 stemmer
 • Blankt: 0 stemmer

Vedtatt (flertallskrav: 67,6%)

Sak 7: C) Vedtektsendring: 4-2 Overlating av bruk

 • For: 32 stemmer (100%)
 • Mot: 0 stemmer
 • Blankt: 1 stemme *

Vedtatt (flertallskrav: 67,6%)
* Blanke stemmer regnes ikke med, og er derfor ikke inkludert i utregningen av prosentandel for / mot forslaget

Sak 8: D) Callinganlegg og postkasser

Forslag 1: Se på oppgradering av både callinganlegg og postkasser.
Forslag 2: Se på oppgradering kun av callinganlegg.

 • For forslag 1: 21 stemmer (61,8%)
 • For forslag 2: 12 stemmer (35,3%)
 • Mot: 1 stemme (2,9%)
 • Blankt: 0 stemmer

Forslag 1 vedtatt (flertallskrav: 50%)

Sak 9: E) Tillate private plattinger i bakgården

Forslag 1: Tillates mot søknad til styret.
Forslag 2: Tillates ikke, flyttbare blomsterkasser skaffes til veie av styret.

 • For forslag 1: 9 stemmer (29,0%)
 • For forslag 2: 15 stemmer (48,4%)
 • Mot: 7 stemmer (22,6%)
 • Blankt: 3 stemmer *

Ikke vedtatt (flertallskrav: 50 %)
* Blanke stemmer regnes ikke med, og er derfor ikke inkludert i utregningen av prosentandel for / mot forslagene

Sak 10: F) Bakgårdskomité

 • For: 33 stemmer (100%)
 • Mot: 0 stemmer
 • Blankt: 0 stemmer

Vedtatt (flertallskrav: 50%)

Sak 11: G) Endring av husordensregler

 • For: 29 stemmer (90,6%)
 • Mot: 3 stemmer (9,4%)
 • Blankt: 2 stemmer *

Vedtatt (flertallskrav: 50%)
* Blanke stemmer regnes ikke med, og er derfor ikke inkludert i utregningen av prosentandel for / mot forslaget

Sak 12 og 13: Valg

Følgende ble valgt:

 • Styremedlemmer: Brita Lill Kinnestad og Mads Berg
 • Varamedlemmer: Gisken Sofie Nordgaard og Johan N. Hermstad
 • Valgkomité: Jon Reidar Øyan og Øyvind Slåke