Avdragsfrihet på fellesgjeld?

Koronatiltakene har dessverre medført at flere opplever endring i inntektene sine. Styret har fått spørsmål om det er mulig å få avdragsfrihet på fellesgjelden, og har avklart dette med vår utlåner OBOS-Banken. Siden fellesgjelden vår er et IN-lån, kan ikke nedbetalingsplanen for dette lånet endres. Dermed er det ikke mulig å avtale avdragsfrihet på den enkelte leilighets del av fellesgjelden.

Styret anbefaler derfor eiere som trenger å redusere kostnader om å ta kontakt med sine øvrige lånegivere og forsøke å komme til enighet om avdragsfrihet og/eller ny betalingsplan med dem.