Arbeider i Sverres gate 10

Styret tok kontakt med styret i Sverres gate 10 etter at stillasene ble montert for å finne ut hva de skal gjøre. De melder tilbake at det er snakk om rehabilitering av fasade, anslått å vare i 12 uker. Det tar nok et par uker før de begynner på delen av bygget som vender ut mot Sverres gate, men de regner ikke med at det vil medføre mye støy. Noe støy når de rigger om stillasene må vi nok regne med.

Styret i Sverres gate 10 ber om at vårt styre melder ifra dersom arbeidene medfører problemer for oss. Så send en mail til styret@kampenmek2.no dersom det er noe du ønsker vi skal ta opp med dem.