Nyhetsbrev april 2020

Dette nyhetsbrevet tar for seg fem temaer; digital generalforsamling, Vibbo, dugnad, rentesats og smittevern.

Les hele nyhetsbrevet her. Har du ikke mottatt det, kan du melde deg på i menyen til høyre.

Digital generalforsamling

På grunn av smitteverntiltakenes begrensninger for antall personer som kan samles, gjennomfører vi i år generalforsamlingen digitalt. Innkalling sendes ut onsdag 22. april, møtet åpnes søndag 3. mai kl. 09:00 og man kan da diskutere og avgi stemme frem til mandag 11. mai kl 21:00. Sakene er de samme som ble varslet til generalforsamlingen som var planlagt avholdt 30. mars, med mindre endringer for å passe ny møteform. Andelseiere som ikke er registrert med mobilnummer eller epost hos OBOS, vil få tilsendt innkalling per post.

Ønsker du å lære mer om hvordan møtet vil bli gjennomført, anbefaler styret denne veiledningen. Selve innkallingen finner du som pdf i dokumentarkivet på nettsidene våre.

Vibbo

I forbindelse med digital generalforsamling tar vi nå i bruk en ny tjeneste fra OBOS som heter Vibbo. Her vil man finne informasjon om borettslaget, om egen andel med mer. Vibboen vår ligger på www.vibbo.no/kampenmek-2.

Dugnad

Det blir trolig ikke organisert felles dugnad før 17. mai i år som følge av smitteverntiltakene. Styret kommer til å få ryddet i bakgården, og kommer til å bestille container slik at man kan få kvittet seg med ting man ikke trenger.

Også i år kommer vi til å merke alt som står på sykkelparkeringen. Det som fortsatt har merkebånd etter fristen vil bli fjernet.

Redusert rentesats

Rentesatsen for fellesgjelden er satt ned fra 2,65% til 1,98% fra og med 8. april.

Smittevern

Tiltaket med daglig desinfisering av kontaktflater har vi nå hatt en stund. Styret vurderer dette behovet kontinuerlig, men foreløpig fortsetter vi med daglig desinfeksjon. Styret oppfordrer for øvrig alle i borettslaget om å holde seg oppdaterte på og følge råd og anbefalinger fra myndighetene og Folkehelseinstituttet (FHI).

Med vennlig hilsen

Brita Lill, Halvor, Mads og Terje
Styret, Kampen Mek 2