Ingen oppbevaring i fellesarealer

Styret minner om at fellesarealene ikke skal benyttes til oppbevaring. Dette gjelder trappeløp, innvendige ganger og svalganger. Årsaken til dette er at rømningsveiene skal være frie, og det skal være lett for helsepersonell å komme til bl.a. med båre.