Renhold

Vi har bedt om renhold en ekstra dag med desinfisering per uke, så alle kontaktflater vil fra og med nå og i alle fall ut april bli desinfisert tre dager i uka.
Styret oppfordrer alle til god flittig håndvask og/eller bruk av antibak. Husk også å desinfisere kontaktflater i leiligheten, inkludert det utvendige dørhåndtaket på inngangsdøra til leiligheten din.