Innkalling og saksdokumenter

Innkalling og saksdokumenter til generalforsamlingen 30. mars er nå sendt ut digitalt til de som har samtykket til det, og per brev til øvrige andelseiere. De er også lagt ut i dokumentarkivet vårt, det gjelder regnskapsåret 2019.
Vi tar forbehold om at generalforsamlingen må utsettes som følge av råd fra helsemyndigheter, men holder på 30. mars kl 18 på Tøyen Grønne Kjøkken enn så lenge.

Dersom man er i karantene eller er smittet av koronaviruset, ber vi om at man ikke møter på generalforsamlingen selv, men heller sender en stedfortreder (husk å gi stedfortreder en fullmakt så de kan delta i voteringer).

Boder

Når det gjelder bodsaken, har styret merket alle eksisterende boder med nummer. Se etter røde merket med hvit tekst, på formen B-207. De andelseierne som får endringer knyttet til bod, er informert direkte av styret. Dere som ikke har hørt fra styret, kan gjerne sjekke at boden dere disponerer i dag stemmer med nummeret den nå har fått — og at den er ført opp på din andel i forslaget på side 21 i innkallingen.

Det er også hengt opp info i alle bodarealene med regler for bodene. Merk at man ikke har lov til å oppbevare brennbare kjemikalier (f.eks. whitesprit) eller propangass på boden. Og det er heller ikke anledning til å oppbevare ting utenfor boden din, det vil si at det ikke skal stå noe på gulvet utenfor bodene. Det er for øvrig heller ikke tillatt å plassere avfall i området ved kjøreporten i bakgården.