Varsel om ordinær generalforsamling

Oppdatering 2. mars: NY TID FOR GENERALFORSAMLINGEN! Andelseiere har fått tilsendt brev/epost om nytt tidspunkt.
Kampen Mek 2 borettslag vil avholde ordinær generalforsamling tirsdag 24. mars 2020 mandag 30. mars 2020. Andelseiere har fått tilsendt brev om dette.

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

I forkant av møtet vil andelseiere motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være mottatt av styret senest 15. februar 2020.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over
  • Forslag sendes skriftlig til styret på mail: styret@kampenmek2.no
  • Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget

Eksempel på hvordan utformet sak skal se ut:

Sak: Kjøpe inn snøfreser

Forslagstiller: Per Andersen andel 80

Saksinformasjon: På grunn av mye snø og vil jeg fremme forslag om at sameiet kan kjøpe inn snøfreser som seksjonseiere kan ta i bruk for snørydding på fellesområdene. Priser på dette varierer fra kr 20 000-30 000 kr.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å kjøpe inn snøfreser med en kostnadsramme opptil 30 000 kr

Hilsen styret i Kampen Mek 2 borettslag