Nyhetsbrev januar 2020

Oppdatering: Elektriker er ferdig med jobben, strømmen er tilbake.

Dette nyhetsbrevet tar for seg to temaer; planlagt strømbrudd tirsdag 21. januar og snarlig utbedring av de resterende balkongene.

Les hele nyhetsbrevet her. Har du ikke mottatt det, kan du melde deg på i menyen til høyre.

Planlagt strømbrudd tirsdag 21. januar

I forbindelse med nye leietakere i butikklokalet må elektrikere gjøre noen endringer for å få nok strøm til keramikerverkstedet. Dette skjer tirsdag 21. januar, mens de bytter utstyr i hovedinntaket for strøm til bygget.

Hele bygget vil være uten strøm mens dette byttet pågår, men det er anslått at det kommer til å være et kortere brudd.

Snarlig utbedring av resterende balkonger

Før jul fikk vi utbedret balkongene som vender ut mot bakgården. Dette ble gjort fordi det var kommet vann inn i noen leiligheter, og de som vurderte skadene pekte på overgangen mellom balkong og vegg som årsak. Det nye dekket ble lagt for å unngå flere skader, og for å dekke krav fra forsikringsselskapet om utbedring av kilden til vanninntrengningen.

Som et forebyggende tiltak har styret derfor bestemt å utbedre dette på øvrige balkonger, altså de som vender ut mot Sverres gate eller Jens Bjelkes gate. Med nedbørsmengdene vi tidvis har sett i høst og senest tirsdag, mener styret dette er en god og nødvendig investering for å sikre bygget mot flere vanninntrengningsskader.

Leiligheter som kun har terrasse eller fransk balkong blir ikke berørt av denne jobben. Vi kommer tilbake med mer info om disse etterhvert, når vi har avklart om det er behov for å utbedre terrasser/franske balkonger og hvordan dette evnt løses.

Jobben vil være todelt, først vil det bli lagt nytt dekke, som er en tykk asfaltpapp. Noen balkonger vil nok være nødvendige å rense litt først, som kan medføre en ekstra dag. Deretter vil det bli lagt nytt gulv over dette. Hvilken løsning som blir valgt som nytt gulv, kommer vi tilbake til i en ny inforunde. Det nye gulvet vil også bli lagt på balkongene som ble utbedret før jul. Dette gjøres for å begrense fare for skader på asfaltpappen, slik at den holder seg tett.

For å få gjort jobben, trengs det tilgang til balkong via leiligheten. Styret hjelper gjerne til med å få kabalen til å gå opp. Og så er det kjekt å vite om det er kjæledyr i leiligheten.

Blikkenslager er ivrig med å få sette i gang, gjerne oppstart allerede i inneværende uke – så fort de har fått leveransen med asfaltpapp. De av dere som har anledning til å få dette unnagjort så raskt som mulig, bes svare styret raskt – styret@kampenmek2.no. Jeg kommer til å sende ut egne mail til hver enkelt eier som er berørt, men send gjerne mail før den kommer 🙂 

Og for ordens skyld; denne jobben med balkonger medfører ikke behov for opptak av lån eller økte kostnader for leilighetseier
 

Med vennlig hilsen

Brita Lill, Halvor, Mads og Terje
Styret, Kampen Mek 2