Nyhetsbrev september 2019

Vi har sendt ut nyhetsbrev i dag. Tema: Sykkelopprydding, bakgården og avfallshåndtering.

Les hele nyhetsbrevet her. Har du ikke mottatt det, kan du melde deg på i menyen til høyre.


Sykkelopprydding

Tirsdag 17. september merket styret alle sykler og andre ting som står på sykkelparkeringen med rosa bånd. Vi ber om at alle fjerner båndet fra sykler og annet de ønsker å beholde, slik at vi i begynnelsen av oktober kan fjerne alt som fortsatt har rosa merkebånd.

Frist for å fjerne bånd på det som skal beholdes er 1. oktober.

Vi gjør dette for å få bedre plass på sykkelparkeringen.null

Bakgården

Styret har utarbeidet regler for bruk av bakgården. Vi ber om at alle beboere setter seg inn i disse. Noen hovedpunkter er:

  • Lufting av hund i bakgården er ikke tillatt, det er heller ikke tillatt å la hunder gjøre ifra seg i bakgården.
  • Sykler og andre fremkomstmidler skal trilles gjennom portrommet, og motoriserte fremkomstmidler skal også trilles inne i bakgården. Dette gjelder ikke rullestoler og tilsvarende hjelpemidler.
  • Ta hensyn til naboene, og rydd opp etter deg.

Komplett reglement finner du her, og det vil også bli hengt opp på infotavlen i bakgården.
Vi minner samtidig om husordensreglene (pdf).

Avfallshåndtering

Usikker på hvordan du skal håndtere ditt avfall? På nettsiden vår har vi info om avfallshåndtering i borettslaget samt info / lenker til ulike gjenbruksstasjoner som fint kan benyttes ved behov. Åpningstider til disse finner dere også her.

Vi ber samtidig om at man ikke kaster søppelposene sine i søppelkassene ved heisen eller postkassene. Disse er tiltenkt mindre mengder avfall, og det er lite hyggelig med matrester og lignende i disse.

Les mer om avfallshåndtering på nettsiden vår.

Med vennlig hilsen

Brita Lill, Halvor, Mads og Terje
Styret, Kampen Mek 2