Generalforsamling utsatt til 26. juni

Les også om renhold og vaktmestertjenester i denne saken.

Ny dato for generalforsamling i Kampen Mek 2 borettslag og sameiemøte i Sverres gate 5 er onsdag 26. juni kl 18:00. Møtelokalet vårt er denne gang på nabokafeen vår Tøyen Grønne Kjøkken, med adresse Åkebergveien 50A, men inngang fra bussholdeplassen i Kjølberggata [kart]. Innkallingen kommer ca. 1 uke før møtet.

Styret beklager nok en utsettelse, som fortsatt skyldes sykdom. Dette har gjort det vanskelig å få fullført forberedelsene til generalforsamlingen.

Renhold og vaktmestertjenester

Renholdet av fellesarealene har vært mangelfull i det siste. Dette skyldes at styret sa opp avtalen med firmaet som hadde renhold. I den forbindelse ble det først en diskusjon rundt oppsigelsestid for avtalen, og så har vi trodd at avtalen løp ut mai.

Dette er sterkt beklagelig, men er nå endelig ryddet opp i. Fredag undertegnes ny avtale for renhold, og planen er at vår nye renholder får vasket ganger og trappeløp en av dagene neste uke.

Samme firma vil også etterhvert levere vaktmester, men der er ikke oppstartsdato fastsatt ennå. Det er Oslo Bygårdsdrift som da etterhvert står for både renhold og vaktmestertjenester.


Med vennlig hilsen

Anders, Herman og Terje i styret, Kampen Mek 2