Vedr. generalforsamlingen 18. april

Ordinær generalforsamling ble avholdt mandag 18. april på Tøyen skole.

Styreleder Camilla Verdich og styremedlem Elisabeth Riise Aas ble gjenvalgt og vi fikk nye varaer Halvor Bjørn og Anette Jahren.

Det ble gjort noen mindre oppdateringer av vedtekter og husordensregler og nye versjoner av disse vil bli lastet opp til dokumentarkviet sammen med innkalling og protokoll fra generalforsamling så snart disse er klare.