Container vil stå 9. mai til 13. mai

I forbindelse med dugnaden har styret bestilt container og bur for EE-avfall. Disse vil stå fra mandag 9. mai til fredag 13. mai. Beboere kan benytte disse til å kaste privat avfall. Merk at farlig avfall eller EE-avfall ikke må kastes i den store containeren, dette vil medføre at vi får store ekstragebyrer fra containerfirma fordi de må ettersortere avfallet. EE-avfall skal KUN settes i det lille buret ved siden av containeren. Farlig avfall og annet ukurant avfall må man selv levere på Haraldrud.

EE-avfall: hvitevarer, brunevarer, datautstyr, småelektronikk, lamper, kabler og ledninger mm.

Farlig avfall: olje, maling, lakk, spraybokser, batterier, lysstoffrør, impregnert trevirke mm.