Postkasseskilt

Styret har endret rutinene for postkasseskilt. 

Bestilling av postkasseskilt skal nå gå igjennom styret. Dette for å få samme mal og font på alle postkasseskiltene. Alle skal ha nye skilt, og dette er gratis for beboerene.

Styret trenger derfor å vite hva du ønsker at skal stå på ditt postkasseskilt innen 01.05.2016. Send en mail til styret@kampenmek2.no, med overskrift postkasseskilt.