Nyhetsbrev juni 2020

Dette første nyhetsbrevet etter generalforsamlingen i mai, tar for seg opprydding på sykkelparkering, container, fasade, terrasser og balkonger, årsmøtesaker, bredbånd/tv-pakke med mer.

Les mer

Vedtak fra generalforsamlingen

Mens vi venter på at protokoll blir tilgjengelig i Vibbo og deretter på nettsiden vår, oppsummerer vi her kort hvordan vedtakene fra generalforsamlingen. Det var for øvrig 34 av 75 stemmeberettigede som deltok, som utgjør 45% deltakelse. Vår høyeste deltakelse til nå har vært 35 stemmeberettigede, så årets digitale generalforsamling er dermed den med nest høyest deltakelse siden 2008.

Styret kommer til å vurdere sterke og svake sider ved digitale årsmøter, som vi tar med oss til planlegging av neste generalforsamling. Vi ser blant annet at årets møteløsning ikke er optimal i saker hvor det er mer enn ett forslag å stemme over, som for eksempel i saken om plattinger. Denne saken burde dermed vært lagt frem på en annen måte. Styret tar også med seg innspillene knyttet til saksgrunnlag til neste gang, dersom det er aktuelt med digital generalforsamling.

Les mer

Håkons gate 14-16

Det er varslet om planer for Håkons gate 14-16, altså tomten som per i dag er parkeringsplass. I dag har styret fått tilsendt info om prosjektets Facebook-gruppe hvor man kan følge prosjektet og komme med innspill: http://facebook.com/groups/haakonsgate14og16

Nedetid/utsabilitet i Vibbo

OBOS melder at Vibbo vil være utilgjengelig mellom kl 20.00-22.00 fredag 8 mai, grunnet vedlikehold. Det kan også oppleves noe ustabilitet på tjenestene gjennom helgen frem til søndag ca kl 23.00. De beklager ulempene dette medfører. Styret oppfordrer derfor de som ennå ikke har vært inne og avgitt sine stemmer på generalforsamlingen, gjør dette før … Les mer

Inngangsdør ved heisen

Den siste tiden har det blitt vanskeligere og vanskeligere å få inngangsdøren nede ved heisen til åpnes på første forsøk. Styret har derfor bestilt ny dørpumpe for å få slutt på dette problemet. Så vi må nok slite med den noen dager til, frem til ny dørpumpe er på plass. Den vil bli montert så … Les mer

Avdragsfrihet på fellesgjeld?

Koronatiltakene har dessverre medført at flere opplever endring i inntektene sine. Styret har fått spørsmål om det er mulig å få avdragsfrihet på fellesgjelden, og har avklart dette med vår utlåner OBOS-Banken. Siden fellesgjelden vår er et IN-lån, kan ikke nedbetalingsplanen for dette lånet endres. Dermed er det ikke mulig å avtale avdragsfrihet på den enkelte leilighets del av fellesgjelden.

Les mer

Opprydding av sykkelparkering og boder

Det legges som nevnt tidligere ikke opp til dugnad før 17. mai i år, men vi prøver å få ryddet litt opp før nasjonaldagen. Derfor har vi merket alt på sykkelparkeringen samt merket ting som står utenfor bodene, slik at vi kan få ryddet. Les mer om det i denne saken.

Tidspunkt for når container er på plass, kommer vi tilbake til.

Les mer

Digital generalforsamling 3. mai – 11. mai

Vi minner om at generalforsamlingen i år avholdes digitalt. Innkalling sendt ut per e-post eller post, i tillegg kommer det melding når møtet åpner søndag 3. mai kl 09:00. Møtet er åpent til mandag 11. mai kl 21:00, så man kan diskutere og votere frem til dette. Sjekk gjerne vibbo.no/kampenmek-2 før 3. mai.